About John G Rowlands

Originally from Llanrhystud, Ceredigion. Educated in Aberystwyth. Studied Art in Cardiff, Bristol and Trinity College, Carmarthen. Worked as an Art teacher in Buxton, Ystradgynlais and Aberystwyth until he became the Art Education Officer in the National Museum, Cardiff. Won the crown in Pontrhydfendigaid Eisteddfod 1986. Published two volumes with Lolfa Press - ANNWYL ARHOLWR and ABER. Lives in Tremadog, Gwynedd.

His work has been exhibited at Glyn-y-Weddw, Llanbedrog; Toko, Aberystwyth; The Albany Gallery, Cardiff; Crane Gallery, Mumbles; Snowdon Mill, Porthmadog; Canfas Gallery, Cardiff; Theatr Harlech; St David's Hall, Cardiff; Caban, Cardiff; Silver Moon Gallery, Porthmadog; Oriel Tonnau, Pwllheli; Bridge Gallery, Aberystwyth; MOMA, Machynlleth; Kooywood, Cardiff; Les Burridge Gallery, Cricieth; Festival Interceltique, L’Orient, Brittany; Waterfront Gallery, Milford Haven; Bill Swann Gallery, Porthmadog; Canolfan Cywain, Y Bala, Caffi Croesor Gallery.

Yn enedigol o Lanrhystud, Ceredigion. Astudiodd Gelf yng Nghaerdydd, Bryste a Choleg y Drindod, Caerfyrddin. Bu’n athro Celf yn Buxton, Ystradgynlais ac Aberystwyth cyn gweithio fel Swyddog Addysg Celf yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Enillodd Goron Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid ym 1986. Cyhoeddwyd dwy gyfrol o’i eiddo gan Y Lolfa- ANNWYL ARHOLWR ac ABER. Ar hyn o bryd mae'n byw yn Nhremadog, Gwynedd.

Arddangoswyd ei waith yn Glyn-y-Weddw, Llanbedrog; Toko, Aberystwyth; Yr Albany, Caerdydd; Crane Gallery, Mwmbwls; Melin yr Wyddfa, Porthmadog; Oriel Canfas, Caerdydd; Theatr Harlech; Neuadd Dewi Sant, Caerdydd; Caban, Caerdydd. Oriel Lleuad Arian, Porthmadog; Oriel Tonnau, Pwllheli; Oriel-y-Bont, Aberystwyth; MOMA, Machynlleth; Kooywood, Caerdydd; Oriel Les Burridge, Cricieth; Festival Interceltique, L’Orient, Llydaw; Oriel Waterfront, Aberdaugleddau; Oriel Bill Swann, Porthmadog; Canolfan Cywain, Y Bala, Oriel Caffi Croesor.

John G Rolands Art

John G Rowlands Abstract Art

Website and contents © John G Rowlands - All rights reserved. Website designed and hosted by Cymru 1 Limited - www.cymru1.net